Leczenie Alkoholizmu

Nasza oferta leczenia alkoholizmu obejmuje prywatny odwyk alkoholowy w ośrodku oraz indywidualne konsultacje dla rodzin osób uzależnionych. Terapia stacjonarna odbywa się w Ośrodku Oaza w Grojcu i rozpoczyna się od indywidualnego spotkania.

Leczenie Narkomanii

Skuteczne leczenie narkomanii opiera się tu na działaniu określonego, wyuczonego schematu zachowań, dzięki któremu osoba uzależniona wie, co należy zrobić, by nie ulec pokusie kupna i spożycia substancji odurzających.

Leczenie Seksoholizmu

Chorzy, zdecydowani na radykalne zmiany w swoim życiu mogą się tu poddać terapii seksoholizmu i profesjonalnemu leczeniu. Najbardziej wymiernym sposobem leczenia uzależnienia od seksu jest psychoterapia, mająca na celu naukę emocji.

Leczenie Lekomanii

Ośrodek oferuje różne formy wsparcia – od indywidualnych konsultacji, w zachowaniu całkowitej dyskrecji, po terapie grupowe, podczas których dochodzi do konfrontacji różnych osobistych doświadczeń.

Uzależnienie od hazardu

Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza Kraków jest miejscem, gdzie podejmowane są kompleksowe terapie leczenia uzależnienia od hazardu. Do dyspozycji jest tu zespół wykwalifikowanych terapeutów. 

Warto wiedzieć

Używki są obecnie dostępne niemal wszędzie. W sklepach jest szeroki wybór alkoholu i wyrobów tytoniowych, apteki oferują leki bez recepty, osoby łaknące doznań seksualnych mają do dyspozycji nieograniczone możliwości na portalach internetowych. Współczesny świat oferuje nieskończenie wiele możliwości i kształtuje w nas model konsumpcji, który niekontrolowany, może prowadzić do wielu niszczących zmian – zarówno w relacjach z rodziną, jak i społeczeństwem.

Leczenie uzależnień Kraków

Nowoczesne terapie uzależnień są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób sięgających nałogowo po używki lub niszczące zachowania. Dzięki nowoczesnym metodom leczenie uzależnień daje znaczne szanse na to, by osoba borykająca się z problemem mogła skutecznie walczyć z nałogiem. Najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed terapeutą i pacjentem to właściwe zdefiniowanie uzależnienia i dobór odpowiednich praktyk, które pozwolą poprawić jakość życia osoby uzależnionej.

Celem terapii jest odzyskanie przez jej uczestników motywacji do życia i codziennych wyzwań bez sięgania po używki. Uzależnienie jest chorobą, która rozwija się przez wiele miesięcy, w połączeniu z różnego rodzaju zaburzeniami natury emocjonalnej lub psychologicznej. Bywa, że osoby uzależnione sięgają po pomoc bardzo późno, w zaawansowanym stadium uzależnienia i utraty kontroli nad własnym życiem i decyzjami.

W procesie leczenia uzależnień od używek kluczową rolę odgrywa moment refleksji nad samym sobą, zrozumienie problemu i praca nad wykształceniem nawyków, mających na celu rezygnację z używek oraz zachowań, które prowadzą do degradacji życia osobistego, rodzinnego i zawodowego osoby uzależnionej. Za punkt zwrotny w procesie leczenia uznawana jest tu detoksykacja, czyli moment odseparowania osoby uzależnionej od używek.

W zależności od stopnia uzależnienia i zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta dostępne są tu dwie zasadnicze formy terapii: stacjonarna oraz ambulatoryjna. Terapia stacjonarna, w ośrodku, jest ważnym wydarzeniem w życiu osoby uzależnionej. Jest moment prawdziwej konfrontacji z uzależnieniem, a jednocześnie możliwość utożsamienia się z innymi chorymi, ich lękami, obawami, doświadczeniami.

Pobyt w ośrodku OAZA SOS Kraków pozwala na kompleksowe leczenie uzależnień w asyście zawodowych terapeutów, którzy na bieżąco reagują na problemy pacjentów, proponując określone rozwiązania i modele zachowań. Leczenie odbywa się w przyjaznej, otwartej atmosferze, w sąsiedztwie lasu, w spokojnej okolicy, co sprzyja wyciszeniu oraz refleksji.

Istotną kwestią jest tu szczera rozmowa z wykwalifikowanym terapeutą, przy zachowaniu całkowitej dyskrecji. Jest to moment przełomowy terapii uzależnienia, w którym chory ma okazję nazwać i zdefiniować swój problem. Bywa, że rozmowa ze specjalistą jest jedyną okazją do tego, by osoby z głębokim uzależnieniem zaczęły analizować i opisywać własne potrzeby, marzenia, problemy oraz lęki. Wsparcie terapeuty powinno docelowo obejmować całą rodzinę chorego, co pozwoli szerzej zgłębić istotę problemu i wypracować techniki radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Leczenie uzależnienia od używek jest procesem wieloetapowym, w ramach którego osoby uzależnione biorą udział w indywidualnych sesjach z psychoterapeutą i w spotkaniach grupowych. Do najpopularniejszych modeli terapii należą tu: psychoterapia grupowa oraz indywidualna, sesje rodzinne, treningi umiejętności, a także reprogramming – czyli ukształtowanie nowego wzorca zachowań.

Alternatywną formą leczenia uzależnień jest też leczenie ambulatoryjne niestacjonarne, w którym nie ma konieczności przebywania w ośrodku przez cały czas trwania terapii, a leczenie przybiera formę spotkań w poradni, gdzie pacjenci otrzymują pomoc i wsparcie.