Ośrodek leczenia uzależnień Kraków

Używki są obecnie dostępne niemal wszędzie. W sklepach jest szeroki wybór alkoholu i wyrobów tytoniowych, apteki oferują leki bez recepty, osoby łaknące doznań seksualnych mają do dyspozycji nieograniczone możliwości na portalach internetowych. Współczesny świat oferuje nieskończenie wiele możliwości i kształtuje w nas model konsumpcji, który niekontrolowany, może prowadzić do wielu niszczących zmian – zarówno w relacjach z rodziną, jak i społeczeństwem.

Leczenie uzależnień Kraków

Nowoczesne terapie uzależnień są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób sięgających nałogowo po używki lub niszczące zachowania. Dzięki nowoczesnym metodom leczenie uzależnień daje znaczne szanse na to, by osoba borykająca się z problemem mogła skutecznie walczyć z nałogiem. Najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed terapeutą i pacjentem to właściwe zdefiniowanie uzależnienia i dobór odpowiednich praktyk, które pozwolą poprawić jakość życia osoby uzależnionej.

Celem terapii jest odzyskanie przez jej uczestników motywacji do życia i codziennych wyzwań bez sięgania po używki. Uzależnienie jest chorobą, która rozwija się przez wiele miesięcy, w połączeniu z różnego rodzaju zaburzeniami natury emocjonalnej lub psychologicznej. Bywa, że osoby uzależnione sięgają po pomoc bardzo późno, w zaawansowanym stadium uzależnienia i utraty kontroli nad własnym życiem i decyzjami.

W procesie leczenia uzależnień od używek kluczową rolę odgrywa moment refleksji nad samym sobą, zrozumienie problemu i praca nad wykształceniem nawyków, mających na celu rezygnację z używek oraz zachowań, które prowadzą do degradacji życia osobistego, rodzinnego i zawodowego osoby uzależnionej. Za punkt zwrotny w procesie leczenia uznawana jest tu detoksykacja, czyli moment odseparowania osoby uzależnionej od używek.

W zależności od stopnia uzależnienia i zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta dostępne są tu dwie zasadnicze formy terapii: stacjonarna oraz ambulatoryjna. Terapia stacjonarna, w ośrodku, jest ważnym wydarzeniem w życiu osoby uzależnionej. Jest moment prawdziwej konfrontacji z uzależnieniem, a jednocześnie możliwość utożsamienia się z innymi chorymi, ich lękami, obawami, doświadczeniami.

Pobyt w ośrodku OAZA SOS Kraków pozwala na kompleksowe leczenie uzależnień w asyście zawodowych terapeutów, którzy na bieżąco reagują na problemy pacjentów, proponując określone rozwiązania i modele zachowań. Leczenie odbywa się w przyjaznej, otwartej atmosferze, w sąsiedztwie lasu, w spokojnej okolicy, co sprzyja wyciszeniu oraz refleksji.

Istotną kwestią jest tu szczera rozmowa z wykwalifikowanym terapeutą, przy zachowaniu całkowitej dyskrecji. Jest to moment przełomowy terapii uzależnienia, w którym chory ma okazję nazwać i zdefiniować swój problem. Bywa, że rozmowa ze specjalistą jest jedyną okazją do tego, by osoby z głębokim uzależnieniem zaczęły analizować i opisywać własne potrzeby, marzenia, problemy oraz lęki. Wsparcie terapeuty powinno docelowo obejmować całą rodzinę chorego, co pozwoli szerzej zgłębić istotę problemu i wypracować techniki radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Leczenie uzależnienia od używek jest procesem wieloetapowym, w ramach którego osoby uzależnione biorą udział w indywidualnych sesjach z psychoterapeutą i w spotkaniach grupowych. Do najpopularniejszych modeli terapii należą tu: psychoterapia grupowa oraz indywidualna, sesje rodzinne, treningi umiejętności, a także reprogramming – czyli ukształtowanie nowego wzorca zachowań.

Alternatywną formą leczenia uzależnień jest też leczenie ambulatoryjne niestacjonarne, w którym nie ma konieczności przebywania w ośrodku przez cały czas trwania terapii, a leczenie przybiera formę spotkań w poradni, gdzie pacjenci otrzymują pomoc i wsparcie.

Nie wiesz, czy masz problem?

Umów się na próbną sesję: 48 608 100 440 (całodobowo)

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień

Oaza.sos.pl

Grojec, ul. Jana III Sobieskiego 12

32-566 Alwernia

tel : 48 608 100 440 (całodobowo)

e-mail : biuro@oaza.sos.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - sobota: czynne całą dobę

Możliwość finansowania leczenia przez: