Leczenie narkomanii

leczenie narkomanii krakówPrywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza SOS jako jeden z czołowych ośrodków w okolicy miasta Kraków specjalizuje się w skutecznym leczeniu narkomanii. Uzależnienie to dotyka osoby w różnym wieku, od młodzieży po osoby starsze – wszystkim zainteresowanym oferujemy kompleksową opiekę i wsparcie w walce z chorobą.
Chciałbyś dowiedzieć się, czy masz problem?Zadzwoń: +48 608 100 440

Leczenie narkomanii w Ośrodku Oaza SOS niedaleko Krakowa

Detoks narkotykowy, jest jednym z najważniejszych kroków na drodze do wyleczenia. Jest to wyjątkowo trudny moment leczenia narkomanii, gdy organizm osoby uzależnionej zostaje pozbawiony substancji chemicznej, dostarczającej zadowolenia, pobudzenia lub wprowadzającej w stan euforii. Bywa, że potrzebna jest tu pomoc ambulatoryjna połączona ze stałą obserwacją chorego. Etap ten może trwać kilka dni, ale też kilka miesięcy, co jest uwarunkowane ilością, częstotliwością i rodzajem zażywanej substancji.

Odwyk narkotykowy Kraków

Podczas odwyku narkotykowego ważne jest, by chory otrzymał potrzebne mu wsparcie terapeuty i był pozbawiony kontaktu z osobami uzależnionymi. Odosobnienie w naszym ośrodku leczenia uzależnień nieopodal Krakowa, jak też zmiana otoczenia pozwala w krótszym czasie nabrać choremu dystansu do pewnych problemów i sytuacji, na skutek których sięgnął po narkotyki.

Leczenie uzależnienia od narkotyków wymaga współdziałania osoby chorej i jej rodziny z lekarzem oraz terapeutą. Do najpopularniejszych modeli, wykorzystywanych w procesie leczenia, należą: model terapii stacjonarnej, połączonej z resocjalizacją i pracą w grupie, model duchowy, oparty na Programie 12 kroków, a także model medyczny i integralny, łączące w sobie takie składowe jak pomoc ambulatoryjna, kuracja farmakologiczna oraz elementy duchowe. Najbardziej kontrowersyjna jest to pomoc farmakologiczna taka jak kuracja metadonem, która ma na celu głównie uśmierzenie bólu związanego z odstawieniem narkotyków.

Terapia uzależnienia od narkotyków ma na celu poprawę jakości życia osoby zmagającej się z chorobą, ukształtowanie nowych nawyków i nierzadko też zbudowanie na nowo pozytywnych relacji z otoczeniem, rodziną, przyjaciółmi. Podczas długotrwałego leczenia uzależniony odkrywa na nowo własną fizyczność, słabości, ograniczenia i ma za zadanie ochronić życie własne i bliskich, jak też małymi krokami odbudować fundamentalne wartości ogólnoludzkie, takie jak: zaufanie, szacunek oraz szczerość. Ogromną rolę w leczeniu narkomanii na tym etapie odgrywają spotkania w grupie terapeutycznej, gdzie chory może skonfrontować własne uczucia i doświadczenia z cudzymi i zyskać nowy obraz rzeczywistości. Istotnym elementem odwyku jest też integracja, czyli nawiązanie nowych, budujących relacji z osobami o podobnych doświadczeniach.

Uzależnienie od narkotyków, leczenie

Dobór technik terapii uwarunkowany jest wieloma czynnikami, wśród których znaczną rolę odgrywa rodzaj narkotyków, od których chory się uzależnił. Istnieją dwie zasadnicze grupy narkotyków: twarde i miękkie. Podział ten jest bardzo klarowny i ma na celu wyszczególnienie substancji wyjątkowo szkodliwych od takich, które upośledzają organizm w mniejszym stopniu.

Jedną z najpopularniejszych, a zarazem przynoszących najbardziej wymierne efekty jest terapia poznawczo – behawioralna, w której chory ma szansę wyleczenia dzięki kształtowaniu asertywnych postaw w sytuacjach kryzysowych. Skuteczne leczenie narkomanii opiera się tu na działaniu określonego, wyuczonego schematu zachowań, dzięki któremu osoba uzależniona wie, co należy zrobić, by nie ulec pokusie kupna i spożycia substancji odurzających.

W obrębie aglomeracji Kraków funkcjonuje wiele placówek walki z uzależnieniami, wśród których Oaza SOS jest jednym z nielicznych ośrodków oferujących leczenie z narkomanii, w oparciu o kadrę doświadczonych, wykwalifikowanych terapeutów.

Nie wiesz, czy masz problem?

Umów się na próbną sesję: 48 608 100 440 (całodobowo)

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień

Oaza.sos.pl

Grojec, ul. Jana III Sobieskiego 12

32-566 Alwernia

tel : 48 608 100 440 (całodobowo)

e-mail : biuro@oaza.sos.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - sobota: czynne całą dobę

Możliwość finansowania leczenia przez: